องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


จัดประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยมีคณกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา และ ประชาคมระดับตำบล เข้าร่วมประชุมการพิจารณาในครั้งนี้

2020-04-03
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-18
2020-02-13
2020-01-11
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-09
2019-12-06