องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านเหลื่อม และหอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม

2020-08-14
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-26
2020-06-25
2020-05-18
2020-04-03