องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายงานสรุปการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :