องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :