องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :