องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :