องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว :