องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :