องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :