องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยนายจักรเพชร ก่องนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยบุคลากรกองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลช่อระกา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลช่อระกา ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-12-08
2023-12-08
2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24