องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

 

 


 เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
 
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-756285-6
 
E- mail: saraban@chaoraka.go.th
 
 
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา