องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
   
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 

 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-756285-6
E- mail: saraban@chaoraka.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign