องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]42
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]53
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]60
4 ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]57
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ช่อระกา พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]53
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.ช่อระกา ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]58