องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ช่อระกา พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ช่อระกา พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :