องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 515 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการจ่ายเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 28 ธ.ค. 2566 ]25
4 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย [ 28 ธ.ค. 2566 ]29
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]3
6 รายงานผลโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 29 พ.ย. 2566 ]28
7 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]35
8 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]110
9 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]54
10 สถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]21
11 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2566 ]49
12 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]44
13 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2566 ]62
14 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]47
15 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2566 ]50
16 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 3 ต.ค. 2566 ]56
17 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2566 ]43
18 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2566 ]48
19 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2566 ]32
20 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26