องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :