องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

📣ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ให้มีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

📋องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จึงประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป    เอกสารประกอบ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :