องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :