องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :