องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.ช่อระกา ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.ช่อระกา ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :