องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 9 ก.ค. 2567 ]1
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 9 ก.ค. 2567 ]1
3 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]13
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]12
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]24
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]24
7 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]18
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]15
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]32
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]17
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]15
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]17
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]33
14 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]40
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]22
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]27
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]54
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]42
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]89
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]68
 
หน้า 1|2|3