องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]9
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]8
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]20
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]21
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]11
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]24
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]13
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]13
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]12
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]29
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]38
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]20
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]24
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]51
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]39
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]84
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]65
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 16 ธ.ค. 2565 ]55
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 16 ธ.ค. 2565 ]67
 
หน้า 1|2