องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :