องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :