องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :