องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๒๘ สายบ้านช่อบูรพา - บ้านนา หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากนานายบุญเหลือถึงคลองโบง หมู่ที่ 2 [ 30 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๒๘ สายบ้านช่อบูรพา - บ้านนา หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2567 ]11
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2567 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาทะเลถึงทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 23 ม.ค. 2567 ]16
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึงบ้านนายลอย บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 23 ม.ค. 2567 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131 – 26 สายบ้านม่วงถึงทางรถไฟ บ้านม่วง หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2567 ]13
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตาถึงประปาหมู่บ้าน บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 [ 23 ม.ค. 2567 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะลิวัลย์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 [ 23 ม.ค. 2567 ]16
10 ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2566 ]17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำจากบ้านนางสำอางถึงบ้านนางทองปุ่น หมู่ที่ 1 [ 30 ส.ค. 2566 ]38
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงหนองสรวง (หลังอนามัย) หมู่ที่ ๑ [ 29 ส.ค. 2566 ]67
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หูช้าง) รอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ ๑ [ 29 ส.ค. 2566 ]56
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.131-29 สายบ้านช่อบูรพาถึง แยกบ้านโนนเพ็ด บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 [ 25 ส.ค. 2566 ]52
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากโกรกถึงทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 11 ก.ค. 2566 ]46
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกฝาละมี - โนนขี้ตุ่น บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 11 ก.ค. 2566 ]54
17 ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 3 ก.ค. 2566 ]11
18 ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 4 เม.ย. 2566 ]11
19 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายมนัสถึงสุดเขตโรงเรียน บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 21 มี.ค. 2566 ]53
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดอนยาว ถึงอ่างเก็บน้ำดอนลำดวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ [ 14 มี.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10