องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]14
2 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]9
3 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ [ 12 ก.พ. 2567 ]7
4 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 ม.ค. 2567 ]12
5 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 26 ธ.ค. 2566 ]13
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]14
7 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 22 พ.ย. 2566 ]11
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 15 ส.ค. 2566 ]47
9 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]47
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 4 ส.ค. 2566 ]50
11 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]48
12 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 ก.ค. 2566 ]53
13 รายงานการประชมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ค. 2566 ]49
14 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]48
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 มิ.ย. 2566 ]50
16 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ [ 27 มิ.ย. 2566 ]49
17 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 พ.ค. 2566 ]55
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]47
19 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 24 เม.ย. 2566 ]50
20 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8