องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :