องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :