องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รายงานการประชมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :