องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :