องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :