องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :