องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :