องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :