องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :