องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :