องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :