องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]11
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]10
4 การเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]10
5 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]71
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 23 ส.ค. 2565 ]67
7 แบบ ปค.1 [ 27 ต.ค. 2564 ]191
8 แบบ ปค.4 [ 26 ต.ค. 2564 ]154
9 แบบ ปค 4 [ 26 ต.ค. 2564 ]138
10 แบบ ปค.5 [ 26 ต.ค. 2564 ]153
11 คำสั่่งควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]147
12 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ต.ค. 2562 ]159
13 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]152
14 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน [ 29 ต.ค. 2561 ]187
15 ประกาศรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]194
16 หนังสือส่ง [ 23 พ.ย. 2560 ]162
17 แบบ ปอ.1 [ 22 พ.ย. 2560 ]158
18 แบบ ปอ.2 [ 22 พ.ย. 2560 ]152
19 แบบ ปอ.3 [ 22 พ.ย. 2560 ]144
20 คำสั่ง [ 7 ส.ค. 2560 ]154
 
หน้า 1|2