องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

กรุณาใส่ให้ครบตามที่เครื่องหมาย
* ระบุ
หัวข้อเรื่องร้องเรียน
*
รายละเอียดการร้องเรียน
*
ชื่อ-สกุล
*
ที่อยู่
*
โทรศัพท์
*
โทรศัพท์มือถือ
*
Email
*