องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]28
2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]29
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]16
4 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]13
5 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]16
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]17
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]14
8 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]34
9 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]66
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]50
11 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]72
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]79
13 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]56
14 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]51
15 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) [ 4 เม.ย. 2565 ]176
16 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]163
17 รายงานผลการปฏิบัติงานที่แถลงต่อสภาฯ ประจำปี 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]153
18 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]163
19 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]197
20 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]204
 
หน้า 1|2