องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเหลื่อม

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13