องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับกำนันตำบลช่อระกา ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนสายบ้านม่วง-บ้านช่อบูรพา

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13