องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13