องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรตื พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างสำนึกในการอนุกรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนฝนชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์

2023-12-08
2023-12-08
2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24