องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม


เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉยรวมไทยต้านโกง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จึงร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-19
2023-12-19