องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บ้านม่วง)


วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อระกา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกันออกให้บริการด้านต่างๆ ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ในโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน การเสนอแนะการดำเนินงานและการให้บริการ การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว กิจกรรมขยะแลกไข่ตามโครงการบริหารจัดการขยะ การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13