องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา โรงเรียนบ้านขามเวียน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ปกครองเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ โดมโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ...คณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมส่งความสุขให้กับเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13