องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท [ 21 ก.ค. 2558 ]122
22 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]111
23 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ [ 21 ก.ค. 2558 ]115
24 การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. [ 21 ก.ค. 2558 ]115
25 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาทมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]144
26 การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]134
27 การขออนุญาติดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]117
28 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]118
29 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]120
30 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]117
31 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]113
32 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]115
33 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรรีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]117
34 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรรีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]120
35 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรรีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]122
36 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ กรรีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]118
37 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]116
38 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]118
39 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]119
40 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]110
 
|1หน้า 2|3