องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]99
42 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]101
43 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]102
44 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]106
45 แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]102
46 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]104
47 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]101
 
|1|2หน้า 3