องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู [ 22 ส.ค. 2562 ]106
42 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ (ครั้งที่ ๒) [ 8 ส.ค. 2562 ]107
43 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ [ 24 ก.ค. 2562 ]110
44 ราคากลาง ปปช.โครงการก่สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 4 ก.ค. 2562 ]148
45 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๒ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]179
46 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๑ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]148
47 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๗ สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 2 ก.ค. 2562 ]105
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]154
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]155
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]103
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 24 พ.ค. 2562 ]161
52 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 16 พ.ค. 2562 ]156
53 ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 16 พ.ค. 2562 ]122
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายบ้านช่อพัฒนา-บ้านนองรัง สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลช่อระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2561 ]122
55 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘-บ้านหนองรัง [ 7 ธ.ค. 2561 ]120
56 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. ๑๓๑-๐๘ สายบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ – บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2561 ]137
57 ราคากลาง ปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๘ สายบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]114
58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 5 สาย [ 22 มี.ค. 2561 ]113
59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 5 สาย (ต่อ) [ 22 มี.ค. 2561 ]110
60 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 5 สาย (ต่อ) [ 22 มี.ค. 2561 ]111
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10